ตัวดู่เป็นไก่ชนลูกผสมระหว่าง​พ่อพันธุ์​ไก่ชนบราซิล​Brazil​ผสมกับแม่พันธุ์​ไก่ชนญี่ปุ่น​Shamo​สาย​ซามูไร​Samurai​ผมเปรียบเทียบ​ให้ดูกับเจ้าด่างพ่อพันธุ์​เป็นไก่ชน​ญี่ปุ่น​Shamo​สาย​ซามูไร​Samurai​ผสมกับแม่พันธุ์​ไก่ชนบราซิล​Brazil​ให้ดูควาทแตกต่างและลีลาชั้นเชิงครับว่าสามารถ​นำไปต่อยอดผสมผสาน​กับไก่สายพันธุ์​อื่นไม่ต้องเสียเวลามาทำเป็นชั้นอีกครับ

฿

รายละเอียด

ตัวดู่เป็นไก่ชนลูกผสมระหว่าง​พ่อพันธุ์​ไก่ชนบราซิล​Brazil​ผสมกับแม่พันธุ์​ไก่ชนญี่ปุ่น​Shamo​สาย​ซามูไร​Samurai​ผมเปรียบเทียบ​ให้ดูกับเจ้าด่างพ่อพันธุ์​เป็นไก่ชน​ญี่ปุ่น​Shamo​สาย​ซามูไร​Samurai​ผสมกับแม่พันธุ์​ไก่ชนบราซิล​Brazil​ให้ดูควาทแตกต่างและลีลาชั้นเชิงครับว่าสามารถ​นำไปต่อยอดผสมผสาน​กับไก่สายพันธุ์​อื่นไม่ต้องเสียเวลามาทำเป็นชั้นอีกครับ