สุดยอดพม่าแม่สะเรียง​ผสมกับพ่อไก่ชนบราซิล​ก็จะได้รูปร่างแบบนี้ครับ

฿

รายละเอียด

สุดยอดพม่าแม่สะเรียง​ผสมกับพ่อไก่ชนบราซิล​ก็จะได้รูปร่างแบบนี้ครับ