ไก่สาวลูกผสมระหว่างพ่อญี่ปุ่นบราซิล​ผสมกับพม่าสายเจ้าจรวด

฿

รายละเอียด

นานๆที่ถึงจะมีใหเห็นครับไก่สาวลูกผสมระหว่างพ่อญี่ปุ่นบราซิล​ผสมกับพม่าสายเจ้าจรวดครับ